Viziune

Viziunea pe care Grupul de Inițiativă al Coaliţiei pentru un Mediu de Afaceri Curat – CLEAN BUSINESS COALTION – a dezvoltat-o se bazează pe o observație simplă: corupția crează stimulente perverse – cei corecți pierd, cei dispuși să alimenteze rețele de corupție au de câștigat. Astfel, a fi corupt în România rentează, este o decizie rațională, ceea ce face ca tentația de a intra în jocul corupției să fie mare, iar practicile de corupție să fie privite cu îngăduință. Soluția, pe termen lung, ține de inversarea calculului rațional: corupția nu trebuie să mai fie profitabilă, iar practicile care țin de corupție trebuie să fie marginalizate.

De aceea, Clean Business Coalition îşi propune să dezvolte un parteneriat instituționalizat între oamenii de afaceri din România care la rândul său să contribuie la reducerea semnificativă a corupției din mediul privat și public românesc. Strategia CBC are în vedere dezvoltarea:

a) unei componente tehnice, de creare a unui standard etic și a unui mecanism de certificare etică, aliniate la standardele europene și globale dar și la specificul local;

b) unei componente privind relația cu autoritățile publice, care va consta în advocacy pentru măsuri pro-active din partea statului care să reducă stimulentele corupției (grupul informal a fost invitat de Ministerul Justiției să participe la platforma civică de supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție, cadru în vor fi propuse soluțiile de politici publice care vor reieși din etapa de cercetare a acestui proiect);

c) unei componente care să se adreseze mediului de afaceri românesc, bazată pe peer pressure și peer exchange pentru adoptarea unor norme etice în afaceri;

d) unei componente adresată publicului larg, bazată pe o campanie publică împotriva corupției;

e) unei componente educaționale care vizează, pe termen lung, programe de training în companii pentru implementarea unor proceduri și standarde privind managementul eticii, precum și promovarea dezvoltării de programe educaționale privind etica în afaceri la nivelul universităților de profil.