Raportarea Non-financiară

Advocacy și consultare cu mediul de afaceri pentru implementarea eficientă a pachetului legislativ european privind raportarea non-financiară.

Context: Comisia Europeană a lansat o reformă privind transparența corporativă: propunerea de directivă de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește raportarea non- financiară de către companiile mari şi grupuri de companii.

În conformitate cu amendamentele Comisiei Europene la legislația existentă , companiile vizate vor trebui să prezinte informații cu privire la politicile, riscurile și rezultatele în ceea ce privește problemele de mediu, respectarea drepturilor omului , problemele anti-corupție și luare de mită, precum și diversitatea în consiliile de administrație. Negocierile în cadrul Consiliului European – ultimul for decisional – cu privire la această directivă erau programate să aibă loc în prima parte a lui 2014. Potrivit calendarului estimativ al Executivului de la Bruxelles, directiva ar urma să fie transpusă în legislaţiile naţionale până în 2016 iar companiile private să publice primul lor raport cu privire la aspectele non-financiare în 2017.

Obiectivele proiectului: Pornind de la premisa că mediul de afaceri din România şi în special liderii de business sunt o resursă extrem de valoroasă şi direct interesate/afectate de prevederile acestei legislaţii europene, consultarea lor cu privire la implementarea practică a acestui instrument este esenţială.

Acţiunea din cadrul proiectului „Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank” îşi propune să asigure cadrul pentru astfel de consultări între liderii de business, asociaţii profesionale, ministerele de resort în cadrul unui grup de lucru care să asigure cele mai bune condiţii pentru mediul de afaceri şi pentru companii.

banner-Raiffeisen