INTEGRITATE: Raportarea non financiară – instrument european pentru etica în afaceri

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) anunță lansarea raportului “Obligativitatea raportării non financiare de către Companii din UE – Impactul Directivei 2014/95/UE asupra mediului de afaceri din România” și începerea procesului de consultare pentru transpunerea prevederilor acesteia. Directiva obligă statele membre la adoptarea unor noi reguli prin care companiile vor raporta aspecte precum respectarea standardelor de mediu, a drepturilor omului, problemele de integritate și practicile anti-corupție.

Într-un parteneriat premieră pentru transparență și integritate dintre societatea civilă și mediul de afaceri, Raiffesien Bank și Centrul Român de Politici Europene furnizează companiilor și părților interesate o analiză a prevederilor noii directive și o primă evaluare a implicațiilor adoptării și transpunerii acestei directive în legislația din România disponibilă aici.

Primele rapoarte non-financiare ce vor fi realizate de companii ca urmare a introducerii acestei obligativităţi de raportare sunt cele pentru „exerciţiul financiar care începe la 1 ianuarie 2016 sau, cel mai târziu, în cursul anului 2017.

Partenerii acestui proiect doresc să contribuie la reglementarea predictibilă și cu valoare adăugată a acestor noi reglementări în legislaţia naţională. Din acest motiv, va fi constituit un grup de lucru la care vor fi invitați să participe autorități publice reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile astfel încât procesul de transpunere a Directivei să beneficieze de expertiza factorilor interesați.

Context

Comisia Europeană a lansat reforma privind transparența corporativă şi, în cadrul acesteia propunerea privind modificarea Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește raportarea non- financiară de către companiile mari şi grupuri de companii. Propunerea, adoptată de Parlamentul European în luna aprilie 2014 şi aprobată la nivelul Consiliului European la sfârșitul lunii septembrie 2014, extinde astfel raportarea non-financiară la companiile mari şi holding-urile ce activează în Uniunea Europeană.

Raiffeisen Bank este un lider în România în ceea ce privește implicarea comunitară și modele de raportare. Raportul de responsabilitate corporativa pentru anul 2013 al Raiffeisen Bank, pe baza standardului GRI (Global Reporting Initiative), poate fi accesat aici.

Despre proiect

Proiectul „Parteneriat pentru Integritate”, implementat în parteneriat de Centrul Român de Politici Europene şi Romanian Business Leaders, îşi propune să asigure cadrul de dezbatere şi consultare pentru transpunerea eficientă a noilor prevederi privind raportarea şi pentru a găsi cele mai bune soluţii în domeniul responsabilităţii corporatiste.

Raiffeisen Bank şi CRPE promovează adoptarea unei directive UE

Raiffeisen Bank şi Centrul Român de Politici Europene (CRPE) adoptă Directiva UE privind raportarea non-financiară într-un parteneriat premieră pentru transparenţă şi integritate. Uniunea Europeană a propus recent Directiva privind raportarea non-financiară, care prevede adoptarea de către statele membre a unor reguli prin care companiile să raporteze respectarea standardelor de mediu, a drepturilor omului, problemele de integritate și practicile anti-corupție.

Odată cu adoptarea directivei statele membre UE vor începe un proces de transpunere, ceea ce înseamnă că şi România va trebui să genereze un sistem național de raportare non-financiară.

Partenerii acestui proiect doresc să contribuie la reglementarea predictibilă și cu valoare adăugată a acestei legislații importante.

Vorbim prea mult despre bani și cifre, dar acestea nu sunt decât consecintele unor comportamente în afaceri. Nu putem să ne uităm doar la rezultatele financiare fără să fim transparenți și cu privire la modul cum acestea au fost obținute, de aceea susținem acest demers al UE și vrem să promovam un proces consultativ corect în transpunerea acestei directive în legislația naționalăSteven van Groningen, Președinte al Raiffeisen Bank România.

Directiva privind raportarea non-financiară este o oportunitate pentru România și pentru mediul de business. Mediul de afaceri cinstit are șansa de a promova politici etice. Statul român trebuie la rândul lui trebuie să promoveze comportamentul etic în afaceri. Pentru prea multă vreme cei necinstiți au avut de câștigat. E timpul să inversăm acest trend și să spunem clar: cei onești, cei corecți câștigă și în RomâniaCristian Ghinea, director al Centrului Român de Politici Europene.

 

Etapa de cercetare – consultare

Partenerii proiectului lansează etapa de cercetare a mediului de afaceri – privat și public – un număr de peste 600 de companii din România fiind invitate să fie parte a procesului de consultare. Cercetarea își propune să analizeze și cele mai bune practici în materie de raportare privind responsabilitatea socială şi implementarea standardelor de integritate în companiile din România, metodele de îmbunătăţire şi extindere a unor astfel de raportări.

Departamentele care se ocupă de raportare de la marile companii active în România (locale sau filiale ale multinaționalelor, private sau proprietate de stat) vor fi invitate să completeze un chestionar privitor la practicile curente de raportare și la opțiunile cele mai potrivite pentru transpunerea directivei, în timp ce un grup de lucru cu companiile care vin cu cele mai bune practici va furniza expertiza necesară decidenţilor publici.

Context

Comisia Europeană a lansat reforma privind transparența corporativă şi, în cadrul acesteia propunerea privind modificarea Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește raportarea non- financiară de către companiile mari şi grupuri de companii. Propunerea a fost adoptată de Parlamentul European în a doua parte a lunii aprilie și extinde astfel raportarea non-financiară la companiile mari şi holding-urile ce activează în Uniunea Europeană.

În conformitate cu amendamentele Comisiei Europene și, ulterior, ale Parlamentului European, companiile vizate de Directiva privind raportarea non financiară vor trebui să prezinte informații cu privire la politicile proprii de responsabilitate corporativă.

Potrivit calendarului estimativ, directiva ar urma să fie transpusă în legislaţiile naţionale până în 2016. Companiile vizate de prevederile acestui cadrul legislativ ar urma să publice primul lor raport cu privire la aspectele non-financiare în 2017.

Raiffeisen Bank este un lider în România în ceea ce privește implicarea comunitară și modele de raportare. Raportul de responsabilitate corporativa pentru anul 2013 al Raiffeisen Bank, pe baza standardului GRI (Global Reporting Initiative), poate fi accesat aici.

Despre proiect

crpe rbl cropped-sigla-romanian-clean-business-coalition.png

Proiectul „Parteneriat pentru Integritate”, implementat în parteneriat de Centrul Român de Politici Europene şi Romanian Business Leaders, îşi propune să asigure cadrul de dezbatere şi consultare pentru transpunerea eficientă a noilor prevederi privind raportarea şi pentru a găsi cele mai bune soluţii în domeniul responsabilităţii corporatiste. Proiectul se derulează în cadrul platformei Romanian Clean Business Coalition (www.cleanbusiness.ro), o rețea pornită de cele două organizații pentru a implica mediul de afaceri în eforturile și politicile anticorupție.

Raportarea Non-financiară

Advocacy și consultare cu mediul de afaceri pentru implementarea eficientă a pachetului legislativ european privind raportarea non-financiară.

Context: Comisia Europeană a lansat o reformă privind transparența corporativă: propunerea de directivă de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește raportarea non- financiară de către companiile mari şi grupuri de companii.

În conformitate cu amendamentele Comisiei Europene la legislația existentă , companiile vizate vor trebui să prezinte informații cu privire la politicile, riscurile și rezultatele în ceea ce privește problemele de mediu, respectarea drepturilor omului , problemele anti-corupție și luare de mită, precum și diversitatea în consiliile de administrație. Negocierile în cadrul Consiliului European – ultimul for decisional – cu privire la această directivă erau programate să aibă loc în prima parte a lui 2014. Potrivit calendarului estimativ al Executivului de la Bruxelles, directiva ar urma să fie transpusă în legislaţiile naţionale până în 2016 iar companiile private să publice primul lor raport cu privire la aspectele non-financiare în 2017.

Obiectivele proiectului: Pornind de la premisa că mediul de afaceri din România şi în special liderii de business sunt o resursă extrem de valoroasă şi direct interesate/afectate de prevederile acestei legislaţii europene, consultarea lor cu privire la implementarea practică a acestui instrument este esenţială.

Acţiunea din cadrul proiectului „Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank” îşi propune să asigure cadrul pentru astfel de consultări între liderii de business, asociaţii profesionale, ministerele de resort în cadrul unui grup de lucru care să asigure cele mai bune condiţii pentru mediul de afaceri şi pentru companii.

banner-Raiffeisen

Integritate în afaceri

Integritate în afaceri şi în managementul afacerii – acţiune a proiectului Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank

Acţiunea proiectului are ca obiectiv promovarea standardelor internaţionale în materie de integritate în afaceri precum Global Reporting Initiative – GRI sau United Nations Global Compact – UNGC oferind prilejul schimbului de bune practice şi transfer de expertiză.

Analiza celor mai bune practici în materie de implementare a standardelor de integritate în companiile din România, un sondaj în rândul liderilor de business cu privire la procedurile curente, metode de îmbunătăţire şi extindere a implementării unor astfel de raportări sunt prinicpalele acţiuni în cadrul proiectului.

Acțiunea Integritate în afaceri şi în managementul afacerii din cadrul proiectului „Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank” va fi lansată în februarie 2014, la summitul Romanian Business Leaders.

banner-Raiffeisen