Obiective

Grupul de initiativă Clean Business Coalition are ca principale obiective:

Promovarea alinierii la standardele de bune practici în afaceri de la nivel european și global; adoptarea – de către un număr cât mai mare de companii – a unui standard etic, în vederea combaterii luării și dării de mită;

Auto-reglementarea sectorului privat prin crearea unui mecanism de certificare etică;

Influențarea deciziei politice în sensul adoptării unor politici publice care să încurajeze afacerile oneste și să marginalizeze practicile oneroase, educarea reprezentanților companiilor și a publicului larg cu privire la etica în afaceri.