Monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție

Clean Business Coalition – partener în platforma dedicată mediului de afaceri pentru monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)

Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 se realizează sub autoritatea şi în coordonarea ministrului Justiţiei, cu raportare către Guvern.

În acest scop, Ministerul Justiției va organiza, cel puţin odată la şase luni, reuniuni de coordonare. O reuniune de coordonare se va organiza în luna decembrie, cu ocazia zilei globale anticorupţie. Lucrările reuniunilor de coordonare se vor derula ca parte a activităţii Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei. La reuniunile de coordonare se va asigura reprezentarea celor trei puteri, legislativă, judecătorească şi executivă, precum şi a administraţiei publice locale, a mediului de afaceri şi a societăţii civile.

În sprijinul procesului de monitorizare se vor menţine şi dezvolta platformele de cooperare create pe perioada consultărilor pentru elaborarea strategiei:

a)      platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie;

b)      platforma administraţiei publice centrale;

c)      platforma administraţiei publice locale;

d)      platforma mediului de afaceri;

e)      platforma societăţii civile.

Platformele vor fi convocate cel puţin o dată la două luni. La reuniunile acestora vor fi invitaţi specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile.

22 MAI 2013 – Raportul anual privind implementarea SNA 2012-2015

Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare a aprobat, în procedură scrisă, raportul anual privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012-2015 și formatul raportului de evaluare, conform art. 10 și art. 19 alin. (4) din Metodologia de monitorizare a implementării SNA 2012 – 2015. Raportul anual a fost elaborat de Secretariatul SNA în baza contribuţiilor primite până la data de 22 martie 2013 din partea instituţiilor publice care au aderat la mecanismul de monitorizare şi a organizaţiilor partenere din cadrul platformelor de cooperare.

Clean Business Coalition este partener în cadrul platformei de cooperare pentru mediul de afaceri.

Documentul a fost completat cu contribuţiile aduse de participanţii la conferinţa anuală anticorupţie organizată în cooperare cu Camera Deputaţilor, prin Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în perioada 28 – 29 martie 2013, precum şi cu observaţiile și informaţiile suplimentare comunicate Secretariatului SNA până la data de 15 aprilie 2013.

Formatul raportului de evaluare a făcut obiectul consultărilor la nivelul platformelor organizate pe parcursul lunii februarie 2013, fiind agreat în forma propusă de Secretariatul SNA.

Raportul poate fi consultat în RO şi în EN.

Formatul raportului de evaluare poate fi consultat aici.