INTEGRITATE: Raportarea non financiară – instrument european pentru etica în afaceri

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) anunță lansarea raportului “Obligativitatea raportării non financiare de către Companii din UE – Impactul Directivei 2014/95/UE asupra mediului de afaceri din România” și începerea procesului de consultare pentru transpunerea prevederilor acesteia. Directiva obligă statele membre la adoptarea unor noi reguli prin care companiile vor raporta aspecte precum respectarea standardelor de mediu, a drepturilor omului, problemele de integritate și practicile anti-corupție.

Într-un parteneriat premieră pentru transparență și integritate dintre societatea civilă și mediul de afaceri, Raiffesien Bank și Centrul Român de Politici Europene furnizează companiilor și părților interesate o analiză a prevederilor noii directive și o primă evaluare a implicațiilor adoptării și transpunerii acestei directive în legislația din România disponibilă aici.

Primele rapoarte non-financiare ce vor fi realizate de companii ca urmare a introducerii acestei obligativităţi de raportare sunt cele pentru „exerciţiul financiar care începe la 1 ianuarie 2016 sau, cel mai târziu, în cursul anului 2017.

Partenerii acestui proiect doresc să contribuie la reglementarea predictibilă și cu valoare adăugată a acestor noi reglementări în legislaţia naţională. Din acest motiv, va fi constituit un grup de lucru la care vor fi invitați să participe autorități publice reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile astfel încât procesul de transpunere a Directivei să beneficieze de expertiza factorilor interesați.

Context

Comisia Europeană a lansat reforma privind transparența corporativă şi, în cadrul acesteia propunerea privind modificarea Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește raportarea non- financiară de către companiile mari şi grupuri de companii. Propunerea, adoptată de Parlamentul European în luna aprilie 2014 şi aprobată la nivelul Consiliului European la sfârșitul lunii septembrie 2014, extinde astfel raportarea non-financiară la companiile mari şi holding-urile ce activează în Uniunea Europeană.

Raiffeisen Bank este un lider în România în ceea ce privește implicarea comunitară și modele de raportare. Raportul de responsabilitate corporativa pentru anul 2013 al Raiffeisen Bank, pe baza standardului GRI (Global Reporting Initiative), poate fi accesat aici.

Despre proiect

Proiectul „Parteneriat pentru Integritate”, implementat în parteneriat de Centrul Român de Politici Europene şi Romanian Business Leaders, îşi propune să asigure cadrul de dezbatere şi consultare pentru transpunerea eficientă a noilor prevederi privind raportarea şi pentru a găsi cele mai bune soluţii în domeniul responsabilităţii corporatiste.